Regler

 • Endast kunder får vistas i lokalen.
 • Det är förbjudet att ta med sig egen mat/dryck in i denna lokal.
 • Att röka i lokalen är strikt förbjudet.
 • Använd inomhusrösten och respektera alla i din omgivning.
 • Banka inte i borden och banka absolut inte musen i bordet.

  Game-Corner har noll tolerans mot följande:

  • Vi har noll tolerans mot STÖLD/SNATTERI. Skulle detta ske så polisanmäls det. I händelse av minderårig kontaktas målsman
  • Vi har noll tolerans mot AGGRESSIVT BETEENDE/VÅLD. Detta accepteras inte ute världen och absolut inte på Game-Corner. All typ av våld kommer polisanmälas.
  • Vi har noll tolerans mot DROGER och ingen alkohol får förekomma i lokalerna. Man får inte vara onykter på Game-Corner och all form av droganvändning kommer polisanmälas.
  • Vi har noll tolerans mot all typ av SKADEGÖRELSE. Skulle detta ske så kan ni bli betalningsskyldiga för skadorna och polisanmälda.
  • Vi har noll tolerans mot TRAKASSERI/MOBBNING. Game-Corner jobbar hårt för att alla ska trivas. Skulle vi upptäcka någon typ av trakasseri/mobbning så kommer era konton stängas av. Detta gäller även trakasseri/mobbning i cybervärlden. I händelse av minderårig kontaktas målsman.
  • Vi har noll tolerans mot ANVÄNDNING AV VÅRA NÖDUTGÅNGAR. Dessa utgångar är till för vår personal och i händelse av att lokalen behöver utrymmas. Förekommer detta så kommer ert konto att stängas av.
  • Vi har noll tolerans mot DATAINTRÅNG. Det är strikt förbjudet att försöka hacka eller bugga vårt system. Vi polisanmäler all typ av dataintrång.
  • Vi har noll tolerans mot SURFANDE PÅ OPASSANDE HEMSIDOR. Surfa inte på hemsidor som t ex Porr, vapensidor eller extremistsidor.
 • Bryter du som besökare någon av våra regler kan du tvingas lämna lokalen och få ditt konto avstängt.

  Game-Corner tvekar inte att polisanmäla skadegörelse eller något som bryter mot svensk lag – detta innefattar även det som händer i ”cybervärlden” via våra datorer. Vi spelar in allting som händer i lokalen med videokameror och tvekar inte att skicka det till polisen vid behov.

  Nattgibb (Nattspel):

  Är du under 15 år måste målsman godkänna att du får vara hos oss under natten. Detta görs via personlig telefonkontakt med målsman och personal. Är du under 15 får du ej lämna lokalen innan kl 07.00 följande morgon om inte målsman hämtar upp dig.

  Om du som förälder har frågor når du oss via telefon eller mail på:

 • info@game-corner.se